Nhà 106 Nguyễn Thụy TP Quảng Ngãi

Nhà 106 Nguyễn Thụy TP Quảng Ngãi

  • Nhà biệt thự cấp III: 1 mê trên lợp ngói
  • Diện tích: 980 m2 đất ở
  • Đất ở đô thị ( hướng Bắc)
  • Giá tiền: 11.000.000.000đ ( mười một tỷ).